ÖLÜDEN ORGAN VE DOKU ALINMASINDA RIZA VE RIZANIN ARANMADIĞI HALLER

Author :  

Year-Number: 2024-7 (Haziran)
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 20:32:50.0
Language : Türkçe
Konu : Medeni Hukuk
Number of pages: 35-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz

Tıp biliminde yaşanan gelişmeler neticesinde günümüzde birçok kişi organ ve doku nakli yoluyla tedavi edilmekte ve sağlığına kavuşmaktadır. Bu durum, organ ve doku nakline ilgiyi artırmıştır. Organ ve doku nakli, insan vücuduna müdahalenin varlığını gerektirdiği için kişilik haklarını yakından ilgilendiren bir tıbbi müdahale türüdür. Bu sebeple organ ve doku nakline ilişkin ameliyelerin ancak belli koşullar altında hukuka uygun olduğu kabul edilmektedir. Ülkemiz bakımından organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakle ilişkin usul ve esaslar 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Bu kanunda organ ve doku alınması, yaşayan kişilerden ve ölülerden olmak üzere ikiye ayrılmış; koşulları da ayrı belirlenmiştir. İfade edelim ki bu koşullara uyulmaması, yaşayan kişiden veya ölüden organ ve doku alınması işlemini hukuka aykırı hale getirecektir. Bu çalışmada ölüden organ ve doku alınmasında rıza koşulu ve rızanın aranmadığı haller ayrıntılı şekilde ele alınacaktır.

 

Keywords

Abstract

Abstract

As a result of the developments in medical science, many people are now treated and regained their health through organ and tissue transplantation. This situation has increased interest in organ and tissue transplantation. Organ and tissue transplantation is a type of medical intervention that closely concerns rights of personality, as it requires intervention in the human body. Therefore, it is accepted that operations related to organ and tissue transplantation are legal only under certain circumstances. In our coutry, the procedures and principles regarding organ and tissue harvesting, storage, vaccination and transplantation are regulated under Code no 2238 on Organ and Tissue Retrieval, Storage, Vaccination and Transplantation. In this Code, organ and tissue harvesting is divided into forms as from living persons and from the deceased. The separate conditions are set for each these forms, accordingly. In this regard, a failure in complying these conditions will make the process of harvesting organs or tissues from a living person or a deceased person unlawful. In this study, the condition of consent in taking organs and tissues from the deceased, and the cases where consent is not required will be discussed in detail. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics