Publishing Board


Editor in Chief

Prof. Dr. Şebnem Akipek TED University, Ankara, Türkiye.

Publishing Board

Prof. Dr. Güçlü Akyürek MEF University, İstanbul, Türkiye.

Prof. Dr. Meltem Caniklioğlu Dokuz Eylül University, İzmir, Türkiye.

Prof. Dr. Gökhan Güneysu Anadolu University, Eskişehir, Türkiye.

Prof. Dr. Nuran Koyuncu Necmettin Erbakan University, Konya, Türkiye.

Prof. Dr. Zehra Odyakmaz Ufuk University, Ankara, Türkiye.

Prof. Dr. Birgül Sopacı Öztuna Marmara University, İstanbul, Türkiye.

Prof. Dr. Viktoria Serzhanova, University of Rzeszow, Rzeszów, Poland.

Prof. Dr. Ümit Süleyman Üstün Selçuk University, Konya, Türkiye.

Prof. Dr. Canan Yılmaz Marmara University, İstanbul, Türkiye.

Assoc. Prof. Dr. Arzu Arslan Ertürk Marmara University, İstanbul, Türkiye.

Assoc. Prof. Dr. Zafer Kahraman Bahçeşehir University, İstanbul, Türkiye.

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Karakocalı Anadolu University, Eskişehir, Türkiye.

Assoc. Prof. Dr. Tuğçe Oral Manav Ankara University, Ankara, Türkiye.

Assoc. Prof. Dr. İdil Tuncer Kazancı Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Türkiye.